top of page
Business People Applauding

STRONGER ROOTS PROGRAM

A Stronger Roots program támogatott pályázatai

Társadalmi bázisépítés

Projekt címe:

Támogatás (EUR):

Rendszeres adományozói bázisunk kiépítése

20 000

A Bátor Tábor programjain élményeken keresztül gyógyítunk és változtatjuk meg beteg gyermekek életét. Mivel az alapítványunk kizárólag adományokból tartja fenn magát, nagyon fontos a hosszútávú pénzügyi fenntarthatóság. A rendszeres támogatások segítségével jobban tervezhetők a tábori, kórházi és iskolai programjaink. Célunk, hogy három év múlva egy éves 100 millió Ft volumenű adományszervezési pillérünk legyen, ezzel párhuzamosan pedig folyamatosan edukáljuk a társadalmat arról, hogy miért fontos a rendszeres támogatás a civil szervezetek számára. A Stronger Roots program segítségével ezeket a rendszeres adományozásokat tudjuk újrakeretezni és új platformokon is megerősíteni: a Bátorítók számát és adományait tervezzük növelni úgy, hogy az eddigi gyakorlaton felül közösséget építünk belőlük, és adományozói célcsoportokra szabott, megújult értékajánlatot és kapcsolódást kínálunk számukra egymáshoz és a szervezetünkhöz is.

Projekt címe:

Támogatás (EUR):

Biztos alapok - a hosszútávú fenntarthatóság megteremtése

28 173

Célunk Komplex Esélyteremtő Programcsomagunk fenntarthatóságának hosszútávú megteremtése. Ehhez humán erőforrásunk bővítésére, az önkéntesmenedzsment professzonalizálására, kommunikációs, adománygyűjtési stratégiák megerősítésére, vezetői és változásmenedzsment kidolgozására lesz szükségünk. A projekt tervezett hatása szervezeti struktúránk megerősödése, programjaink hosszútávú fenntartása és a hátrányos helyzetű embereket támogató programjaink mellett elkötelezett társadalmi bázis kiépítése lesz.

Projekt címe:

Támogatás (EUR):

RE-misszió. A társadalmi bázis megalapozása.

29 254

Egyesületünk társadalmi célja a természeti rendszerek regenerációja. Ez csak a társadalom tagjainak az aktív bevonásával, közreműködésével valósulhat meg. A projekt fő célja a társadalmi beágyazottságunk megteremtése. Ezt egy stratégia elkészítésével, a tagsági és támogatói bázisunk fejlesztésével, más társadalmi szereplőkkel való kapcsolat építéssel és a jövő vezetőinek a képzésével alapozzuk meg. A projekt végére azt szeretnénk elérni, hogy a letett alapokon önerőből folytatjuk az építkezést.

Egyenlő Esélyekkel az Iskolapadban Egyesület

Projekt címe:

Támogatás (EUR):

Támogatókból és önkéntesekből elkötelezett társadalmi bázis

22 962

Célunk, hogy megerősítsük a Deviszont támogatói és adományozói bázisát, és fejlesszük önkéntes-bevonó rendszerünket. Ehhez szorosabbra fűzzük a kapcsolatot támogatóinkkal, új együttműködéseket hozunk létre, és azon dolgozunk, hogy önkénteseinknek változatosabb kapcsolódási lehetőségeket tudjunk biztosítani. Célunk, hogy egy elkötelezett és aktív közösséggel dolgozzunk tovább az oktatási egyenlőtlenségek csökkentésén egy stabil és fenntartható szervezetben.

Élménylelő Ifjúsági Egyesület

Projekt címe:

Támogatás (EUR):

Fészek Támogatói Program

28 200

A Fészek Program célja, hogy egy erős társadalmi összefogást hozzon létre annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű és/vagy gyermekvédelemben élő gyermekek helyzete javuljon, esélyeik nőjenek. A program során a helyi cégeket vonjuk be esélyteremtő tevékenységünkbe, hogy erősebb lábakon álljunk, több szövetségese legyen az általunk képviselt ügynek. Valamint egy stabil közösséget igyekszünk szervezni annak érdekében, hogy a gyermekvédelemben élő fiatalok érdekei jobban érvényesülhessenek. 

Fertő tó Barátai Egyesület

Projekt címe:

Támogatás (EUR):

Tegyünk együtt a Fertőért

29 746

Egyesületünk küldetése a Fertő régió természeti és kulturális örökségének megvédése, melynek érdekében projektünkkel az alábbi célokat szeretnénk elérni, elképzeléseinket megvalósítani. 1. A fiatalok és a gyermekes családok megnyerése érdekében több kommunikációs felületen, a kommunikáció professzionalizálásával kívánjuk kiterjeszteni tájékoztató és edukációs munkánkat. 2. Stratégiánk része, hogy rendezvények szervezésével lehetőséget biztosítsunk a támogatói körrel való találkozásra, amelyet így bővíteni is szeretnénk. El akarjuk érni, hogy egyre többen támogassák, ismerjék a természet- és tájvédelem ügyét, kiemelt figyelemmel a fiatal generációkra. Tevékenységünk hasznos eredményeként számítunk arra is, hogy biztosítani tudjuk közösségünk anyagi erőforrásait, ami lehetőséget nyújt újabb pályázatok elérésére. 

Független Előadó-művészeti Szövetség

Projekt címe:

Támogatás (EUR):

A kultúra nemzeti alap

26 930

A független színházi, táncművészeti és színházi nevelési területet érintő drasztikus forráskivonás miatt a művészeti tevékenységek finanszírozásának fókuszát a magán mecenatúrára szükséges áthelyezni. Ez a cél a FESZ eddigi érdekképviseleti szerepén túl további szemléletváltást igényel. A projekt segítségével új támogatói csoportok bevonásával, a már működő támogatási alapunk bővítésével, transzparens és fenntartható támogatási alap működtetésével reagálunk a megváltozott finanszírozási környezetre.

Gólyahír Alapítvány az Örökbefogadó Családokért

Projekt címe:

Támogatás (EUR):

Gólyahír Alapítvány társadalmi bázisának növelése

27 874

Célunk társadalmi bázisunk olyan módon történő növelése, mely lehetővé teszi azt, hogy az örökbefogadás és az örökbefogadó családok ügyét minél szélesebb körben ismertté tegyük. Ennek érdekében olyan célcsoportokhoz is szeretnénk eljuttatni üzeneteinket, amelyek az örökbefogadásban közvetlenül nem érintettek: gyermekekkel foglalkozó szakemberek, főleg pedagógusok, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, intézmények, valamint egyéb, a téma iránt érdeklődő szimpatizánsok.

Humán Platform Egyesület

Projekt címe:

Támogatás (EUR):

Közoktatási érdekvédelem bővülő társadalmi alapokon

29 835

A projekt témája a Tanítanék Mozgalom társadalmi bázisának növelése, a már meglévő támogatók megtartása, a rendszeres adományozók számának megháromszorozása. Bővíteni kívánjuk azon támogatók körét, akik a mozgalom hírlevelén keresztül rendszeresen tájékozódnak a mozgalom híreiről, eseményeiről. Létrehozunk egy központi aktivista sejtet a stáb munkájának megtámogatására. Fórumokat, képzéseket és rendezvényeket tartunk, hogy élőben is lehetőséget biztosítsunk a mozgalomhoz való kapcsolódásra.

Konnekt Egyesület

Projekt címe:

Támogatás (EUR):

Konnekt toborzási stratégia újragondolása

29 960

A projekt keretében újragondoljuk a kommunikációs stratégiánkat, átfogó CRM rendszert alakítunk ki és sikeres toborzási, valamint adományozói kampányokat építünk fel. Célunk, hogy programjaink maximális létszámmal tudjanak működni, és hogy erősítsük az adományokból származó bevételeinket.

Menhely Alapítvány

Projekt címe:

Támogatás (EUR):

Újra otthon? Egyedül nem megy...

29 995

Munkánk része a társadalom előítéletmentes párbeszédre és együttműködésre felkészítése, ha hajléktalan emberekről van szó. Célunk most, hogy megtanuljunk tudatosabban, hatékonyabban kommunikálni törekvéseinkről, a fedél nélkül élők hangját erősítve, projektjeink keretében bevonva támogatóinkat, adományozókat és önkénteseket egyaránt. Megújul kommunikációnk egy külön felelőssel, átláthatóbb, és modernebb honlapot építünk fel, bővül önkénteseink, támogatóink száma, valamint részvételük munkánkban.

Mother Nature - Anyatermészet Egyesület

Projekt címe:

Támogatás (EUR):

Anyatermészet: a közösségi erő

24 600

Az "Anyatermészet: A Közösségi Erő" projekt célja az Anyatermészet Egyesület közösségének fejlesztése, megerősítése. Emellett új célcsoportokkal való, kölcsönösségre épülő kapcsolatépítésre fókuszálunk mind az önkéntes, mind a támogatói vonalon. A projektbe bevont anyák és nők szükségleteinek és lehetőségeinek megismerésével kidolgozzuk és megvalósítjuk a bevonási és kommunikációs stratégiát, biztosítva a hosszú távú fenntarthatóságot.

Nevetnikék Alapítvány

Projekt címe:

Támogatás (EUR):

Megtelített kincsesládákkal a beteg gyermekekért!

29 953

Közvetetten a kórházban fekvő beteg gyermekek lelki egészségének támogatását szeretnénk fejleszteni. 15 éve önkéntes programot működtetünk a Dél-Dunántúl régióban kórházlátogató élményprogramokkal, mesefalfestéssel és játékkészítéssel. A játékkészítő műhelyünkbe szeretnénk vállalati partnereket bevonni, akik csapatépítés keretében készítenek el kézműves játékokat a krónikus betegeknek. A cég pedig anyagi támogatásával járul hozzá programjaink hosszú távú fenntartásához. 

Pécsbányai Kulturális Egyesület

Projekt címe:

Támogatás (EUR):

Új Pécsbánya Mozaik

26 654

A történelmi okokból és az előítéletek miatt negatívumokkal terhelt Pécsbánya-önképet szeretnénk átformálni. Egyesületünk öndiagnózishoz juthat, kiteljesedhet az alapító okiratban foglalt küldetése. Kutatásunkkal, a beérkezett információk kiértékelésével szakmai és nyílt fórumokon ráirányítjuk a figyelmet a településrészre. Támogató programjaink és hírlevelünk által kezdeményezéseink népszerűvé válnak, ennek hatásaként aktív közösségi élet és élénk belső kommunikáció indul be Pécsbányán.

Somnakuno Drom Roma Női Civil Egyesület

Projekt címe:

Támogatás (EUR):

Romani Zor- Asszony Erő

21 929

A roma női szervezetünk erős, hatékony kommunikációt kíván kialakítani, amely támogatókat és önkénteseket vonz, valamint hatékonyan, a kommunikáció eszközeivel szeretnénk harcolni a roma nőkkel szembeni rasszizmussal, kirekesztéssel szemben.

Utcajogász Egyesület

Projekt címe:

Támogatás (EUR):

Jogász és támogatói bázisépítés

29 997

A projekt célja, hogy növelje az Utcajogász önkéntes kapacitásait és fejlessze a támogatói bázisát. Az önkéntes csapat megerősítésével és pro bono jogászok bevonásával eleget tudunk tenni a gazdasági válságból adódó megnövekedett ügyféligényeknek, és több lehetőségünk lesz a stratégiai céljaink megvalósítására is. A kisadományozói bázis növelésével, követes kampányokkal és új vállalati kapcsolatok kialakításával a szervezet fenntartása biztosabb alapokra kerül. 

Átívelő hálózati együttműködések

Civil Tudósítói Hálózat

Projekt címe:

Támogatás (EUR):

A Civil Tudósítói Hálózatért

29 372

A projekt célja, hogy megerősítse és kiszélesítse a Civil Rádióhoz kapcsolódó tudósítói hálózatot, amelynek tagjai civil szervezetek munkatársai, vagy egy-egy helyi társadalmi ügy előmozdításának elkötelezett hívei. Tudósítóink a helyi, vidéki történésekről számolnak be, illetve saját tématerületük ügyeiről (helyi ifjúság helyzete, közösségfejlesztő programok, szociális innováció), ezzel erősítve a helyi társadalom nyilvánosságát, a település közösségi döntéshozatali mechanizmusait. A projekttel a tagok elköteleződését, szakmai fejlődését szeretnénk elősegíteni képzésekkel és folyamatos műhelymunkával.

EGALIPE - Hálózat a Romák Egyenlőségéért

Projekt címe:

Támogatás (EUR):

EGALIPE - Hálózat a Romák Egyenlőségéért

30 000

A célunk hálózatunk megerősítése, hogy hatékonyabban tudjuk képviselni a közös érdekeinket. Ennek érdekében szakpolitikai platformot hozunk létre és párbeszédet indítunk a kormányzattal. Emellett kommunikációs műhelymunkát tartunk újságírókkal és szerkesztőkkel. A projekt eredményeként szeretnénk, ha hálózatunk összetartóbb lenne, kialakítanánk egy hálózati- és kommunikációs stratégiát. Szeretnénk, ha létrehoznánk egy együttműködési platformot a Belügyminisztériummal, aktívan tudnánk az érdekeinket érvényesíteni az EU-s pénzek felhasználás kapcsán, és megvalósulna a műhelysorozat a sajtó képviselőivel, illetve létrejönne öt új roma civil tagszervezet.

Helyi Fejlesztők Hálózata

Projekt címe:

Támogatás (EUR):

Helyi Fejlesztők Hálózata

29 928

Pest megye északi csücskében a Börzsöny lábánál két településen fejlesztési célú partnerséget építünk az önkormányzatok és civil szervezetek bevonásával. A bázistelepülésekről kiindulva további 5 települést vonunk be mikrotérségi szinten az Többszereplős Partnerségbe, amelynek célja a különböző szektorok együttműködésének segítése, helyi projektek generálása és az aktív szereplők hálózatba szervezése."

Szabad Terek

Projekt címe:

Támogatás (EUR):

Tanulás és partnerség - a Szabad Terek megerősítése

29 960

A Szabad Terek országos hálózat olyan kulturális tereket köt össze, amelyek befogadó teret nyújtanak független kulturális programoknak; hátrányos helyzetű helyi csoportokatnak, és a közbeszédből kizárt gondolatoknak. E pályázat keretében szeretnénk párbeszédet kezdeményezni a tagszervezeteink és a helyi döntéshozók között, hogy értsék, és támogassák azt a sokszínű kulturális értéket, társadalmi védőhálót, amelyet a tagszervezeteink Budapesten és vidéken létrehoznak ezzel megerősítve a helyi közösségeket.

7118_Stronger_Roots_paticka_SoMe-color_ENG (1).png

Létrejött az Európai Unió finanszírozásával. Az itt kifejtett nézetek és vélemények azonban kizárólag a szerző(k) sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség véleményét. Ezekért sem az Európai Unió, sem a támogatást nyújtó hatóság nem tehető felelőssé.

bottom of page