top of page

TÁMOGATUNK, HOGY

ISMERT ÉS ELISMERT LEHESS

Társadalmi bázis szakértői program

PROGRAM

A NIOK Alapítvány 2016 óta segíti a civilszervezeteket a beágyazottságuk, fenntarthatóságuk és társadalmi bázisuk építésében. 

 

A Társadalmi Bázis Program küldetése, egy erős, társadalmilag beágyazott civil szektor létrehozása, amelyben a civilszervezetek képesek a helyi és szakmai közösségekkel kommunikálni, őket bevonni, megszólaltani, támogatókat, adományozókat, önkénteseket toborozni, vagyis a helyi és szakmai közösségekben mélyen beágyazottan működni, és hatást elérni.

 

A szervezetek beágyazottságának, társadalmi bázisának és fenntarthatóságának növelése csak egy komplex rendszerben történhet, amely áthatja a szervezet egészét, és az esetek többségében szervezeten belüli szemléletváltást igényel. Ebben segít a NIOK Alapítvány Társadalmi Bázis Szakértői Programja amely jelenleg két pályázati programhoz kapcsolódik: az OSIFE társadalmi bázis építés pályázatához, és az Erősebb Gyökerek (Stronger Roots) programhoz.

A program felépítése

 

A NIOK belső és külső szakértői hálózata bevonásával két éven keresztül intenzív szakértői segítséget nyújt elsősorban kommunikációs és adományszervezési területeken annak érdekében, hogy a civilszervezetek a társadalmi bázisukat, vagyis a támogatóik, adományozóik, önkénteseik számát növelni tudják, a velük kialakított kapcsolatot képesek legyenek mélyíteni, és így egyre erősebb helyi támogatottságot, ismertséget elérni.

A NIOK szakértői ezen felül olyan kommunikációs segítséget is nyújtanak, amely lehetővé teszi, hogy a szervezetek a magas színvonalú szakmai elemzéseiket, tanulmányaikat, szakpolitikai javaslataikat a nagyközönség számára érhető módon tudják bemutatni, az adott téma iránt érdeklődő embereket meg tudják szólítani, és el tudják érni őket a különféle kommunikációs csatornákon keresztül. A program során a szervezetek számára  szakmai tanácsadást, tréningeket, a szervezetek közötti tapasztalatcserét elősegítő hálózati találkozókat szervezünk és olyan ismereteket és gyakorlati tudást adunk át, amellyel a szervezetek láthatósága, elérése, adománygyűjtési és mozgósítási képessége érdemben növekedhet.

 

2020-tól a két pályázati programhoz kapcsolódóan 20 szervezet vehet részt Magyarországon ebben a célzott fejlesztésben.

Programvezető: Makádi Zsófia

Kapcsolat: Makádi Zsófia, zs.makadi@niok.hu

Stronger Roots program

A társadalmi bázisépítés egy olyan folyamatos, aktív tevékenység, illetve szemléletmód, amely során a civil szervezet tudatosan nyit az őt körülvevő társadalmi és szakmai csoportok és emberek felé, hogy velük élő és kölcsönösen egymásra visszaható kapcsolatot alakítson ki.  

A tudatos építkezés hatására a szervezet működésében egy aktívabb és egyre szélesebb támogatói kör jelenik meg: adományozók, önkéntesek, szimpatizánsok, aktivisták és a szervezet értékeivel azonosulni tudó emberek, szakmai partnerek, szakmai szervezetek és más civil szervezetek.  

A létrejövő mélyebb kapcsolatok révén a szervezet tevékenységei, akciói, kommunikációja egyre inkább egy megismert és megértett közönség igényeire, gondolataira, akár tetteire épülnek vagy válaszolnak.

Így a szervezet a társadalmi folyamatokra, az emberek problémáira, a helyzetekre  sokkal közvetlenebbül képes reagálni.  Ezen felül képessé válik – a célcsoportjai jobb megismerése által – olyan célzott üzenetek megfogalmazására és eljuttatására, amelyek segítik az embereket a társadalmi kérdések, problémák megértésében, és így a szervezet képessé válik a megosztó témákban változásokat elérni. Üzenetei erős mozgósító erővel bírnak, és az embereket (közös) cselekvésre vagy (közös) gondolkodásra késztetik.  Összefoglalva: a társadalmi beágyazottság növekedése által megnő a szervezet elérése, mozgósító ereje, forrásteremtő képessége, társadalmi változásokra gyakorolt ereje és társadalmi legitimációja. A szervezet ezeknek hatására hatékonyabbá, erősebbé, fenntarthatóbbá és rezíliensebbé válik. 

Mi a társadalmi bázisépítés?
SZAKERTŐK - forrásteremtés
FORRÁSTEREMTÉS
KOMMUNIKÁCIÓ

Szakértők

SZAKERTŐK - kommunikáció
KÖZÖSSÉG ÉS ÖNKÉNTESSÉG
SZAKERTŐK - közösség és önkéntesség
SZERVEZETFEJLESZTÉS
Szervezetfejlesztés
bottom of page