top of page

Működésünk

 

A NIOK Alapítvány szolgáltató és fejlesztő szervezet, amely elkötelezett a hazai civil társadalom erősítése és a szervezetek fejlesztése mellett. A NIOK nyitott minden valódi civil szervezeti küldetésre és aktivitásra. Programjainkkal a magyar civil társadalmat akarjuk szolgálni és erősíteni. Fontosnak tartjuk, hogy kiemelten a V4 régióban, és a világ más területein is egymás tapasztalataiból tanulva is erősítsük a civil szektort. 

 

Minden munkatársunk törekszik arra, hogy feladatait a lehető leghatékonyabban, a NIOK céljainak és stratégiájának megfelelően, valamint munkaszerződésében, munkaköri leírásában és az itt leírtakban megfogalmazott módon végezze.

 

Csapatunkban és munkánkban a szakértelem mellett a pozitív, nyitott hozzáállás és a barátságos, kreatív alkotói közeg megteremtése is fontos számunkra.

 

Értékeink

 

Munkánkban és ügyfeleinkkel, partnereinkkel való együttműködéseinkben is fontosnak tartjuk a bizalmat, a nyitottságot, a toleranciát, a demokratikus értékeket és az aktív polgári magatartás támogatását, az épített és természetes környezet, illetve egymás jogainak tiszteletét.

 

Hiszünk benne, hogy a civil szektoron belül a hatékonyság, a fenntarthatóság, az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a függetlenség alapvető érték kell, hogy legyen.

 

Etikai és átláthatósági elveink

 

Elutasítunk bármilyen nemi, etnikai, nemzeti, nemzetiségi hovatartozáson, fajon, valláson, szexuális orientáción, életkoron, fogyatékosságon, testméreten vagy gazdasági-társadalmi helyzeten alapuló diszkriminációt és gyűlöletbeszédet.

 

Működésünkben és kommunikációnkban egyaránt a törvényes, a világos, a nem félrevezető elvet követjük. A NIOK Alapítvány magáról közzétett adatai megfelelnek a valóságnak, elkerüljük a félretájékoztatást. Törekszünk a minél szélesebb körű átláthatóságra, mind szervezetünk operatív működésében, mind programjaink adománygyűjtése és adományozásai során.

 

Azon szervezetek, amelyek diszkriminációt támogatnak, hirdetnek vagy gyakorolnak, vagy nem törekszenek hitelességre és átláthatóságra, nem jogosultak részt venni a szolgáltatásainkban. A szolgáltatást igénybe vevő szervezeteknek hajlandónak és képesnek kell lenniük bizonyítani, hogy nem folytatnak diszkriminációt a felsoroltak mentén, és hitelesen, átláthatóan működnek. Abban az esetben, ha diszkriminatív megnyilvánulásokat vagy elégtelen transzparenciát tapasztal, a NIOK nem nyújt szolgáltatást, vagy a korábbi együttműködést megszünteti.

 

A NIOK Alapítvány az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületének alapító tagjaként elfogadta a testület Etikai Kódexét, és egyetért azzal.

 

A NIOK működését ellenőrző testületekről a niok.hu oldalon található bővebb tájékoztatás.

 

Védelmi irányelvek

 

A NIOK Alapítvány elkötelezett a gyerekek és más sérülékeny csoportok védelme mellett, és hogy munkája során megóvja őket bármilyen verbális, fizikai vagy szexuális bántalmazástól és visszaéléstől. Továbbá törekszünk rá, hogy szolgáltatásainkban és eseményeinken biztonságos feltételeket és közeget teremtsünk minden résztvevő számára.

 

Ennek érdekében részletes védelmi irányelveket dolgoztunk ki (safeguarding policy), és vonatkozó alapelveink betartását elvárjuk minden munkatársunktól, önkéntesünktől, partnereinktől és a szolgáltatásainkat igénybe vevőktől is.

 

A bántalmazás típusairól és jeleiről részletes leírás található az itt belinkelt dokumentumban.

 

Kommunikációs tartalmi irányelvek

 

Saját kommunikációnkban a fenti antidiszkriminációs, etikai és védelmi irányelvek szerint járunk el, és a szolgáltatásainkat igénybe vevő szervezetektől is ezt várjuk el a szolgáltatásainkhoz kapcsolódó tevékenységük és kommunikációjuk során (pl. Adjukössze kampányok kommunikációs anyagai, Nonprofit.hu-n megjelenő hirdetések), különös tekintettel a következőkre:

 

  • Csak jogtiszta képi és más kommunikációs anyagok használata

  • Gyerekek vagy más sérülékeny csoportok megjelenítése esetében jogaik és méltóságuk feltétlen tiszteletben tartása, és csak olyan képek és tartalmak használata, amelyekhez a szülő/gondviselő beleegyezését adta

  • Azonosításra alkalmas személyes adatok védelme a szülő/gondviselő rendelkezésével megegyezően

 

Magatartási irányelvek

 

A NIOK Alapítvány az alábbi magatartási irányelveket várja el munkatársaitól, önkénteseitől, a szolgáltatásait igénybe vevőktől és az eseményein résztvevőktől.

 

  • Helyi törvények és egyéb szabályok betartása (pl. szolgáltatás feltételei, adott rendezvényhelyszín házirendje, rendezvény részvételi szabályai, stb.)

  • Biztonságos feltételek és közeg megteremtése

  • Mások iránti alapvető tisztelet, jogainak és személyes határainak feltétlen tiszteletben tartása

  • Eltérő világnézetek és vélemények tiszteletben tartása (kivéve, ha diszkriminatív vagy bántalmazó)

  • Bármilyen diszkrimináció elutasítása (lásd etikai irányelveinket)

  • Bármilyen bántalmazás vagy visszaélés elutasítása (lásd védelmi irányelveinket)

  • Bántalmazás vagy visszaélés gyanúja esetén az észlelő személy köteles erről a NIOK Alapítványt munkatársát értesíteni: Porkoláb Anikó, safeguarding felelős, a.porkolab@niok.hu

Hasznos linkek, elérhetőségek:

 

Gyerekek bántalmazása esetén:

 

UNICEF Jogsegély

 

HELPApp: Az UNICEF Magyar Bizottsága által kifejlesztett mobiltelefonos alkalmazás, amely gyerekeknek nyújt azonnali segítséget erőszakos helyzetekben.

 

További hasznos linkek a UNICEF Magyarország oldalán

 

Hintalovon Alapítvány: Gyerekjogokkal kapcsolatos tanácsadás

 

Kiszolgáltatott helyzetbe került felnőttek sérelme esetén:

Emberi jogokhoz kapcsolódó sérelem: A TASZ ingyenes jogsegélyszolgálata az alábbi esetekben nyújt segítséget: ha az állam vagy egy állami szerv megsértette a saját vagy a közösség egy tagjának jogát, és nincs ügyvédje.

 

Fogyatékossággal kapcsolatos sérelem: A Kézenfogva Alapítvány jogsegély szolgálata

 

Hajléktalansággal, lakhatási szegénységgel kapcsolatos ügyekben: Utcajogász

 

Pszichiátriai betegséggel kapcsolatos esetekben: Betegjogok - jogsegélyszolgálat

 

Általános jogsegélyszolgálatok: JOGpontok

 

A NIOK Alapítvány irodájához közeli hatóságok:

XII. kerületi rendőrkapitányság

XII. kerületi családsegítő és gyermekjóléti központ

kavicsok.jpg

A NIOK Alapítvány alapértékei és működésének alapelvei

bottom of page